Onsite

Onsite

Niet elke organisatie kan of wil haar ICT-omgeving in een extern datacenter plaatsen. Daarom biedt Unica Schutte ICT organisaties met een ICT-omgeving op eigen locatie een flexibel platform met UnicOnsite. Daarbij verzorgen wij het ontwerp, de bouw en/of het beheer van uw ICT-omgeving, samen met uw eigen ICT-professionals of vanuit een flexibel virtueel of remote concept. Hierdoor kunnen organisaties profiteren van alle hedendaagse mogelijkheden die met ICT toegepast kunnen worden. Onze uitgebreide aanvullende exploitatiekennis verzekert u ervan dat uw ICT-omgeving zo effectief mogelijk wordt ingericht. Met diverse gestandaardiseerde clouddiensten, die als plug-in aan uw omgeving gekoppeld kunnen worden, vermindert u bovendien de complexiteit van uw ICT-omgeving. Uw organisatie krijgt daardoor meer grip op zowel de technische als functionele processen, zodat passende ICT-oplossingen geregisseerd en geïntegreerd worden.

Projecten

Met onze onsite-projecten kan Unica Schutte ICT u in verschillende gradaties helpen. Denk hierbij aan het moderniseren van uw huidige onsite ICT-omgeving of het ontwikkelen en inrichten van een nieuwe ICT-omgeving. Met een geoptimaliseerde up-to-date ICT-omgeving biedt u uw medewerkers een flexibele werkplek, verhoogt u de productiviteit en worden de beheerlasten lager. Unica Schutte ICT kan u helpen bij het ontwerp, de inrichting en de implementatie van de nieuwe onsite ICT-omgeving. 

De bedrijfsprocessen van uw organisatie worden daarbij als uitgangspunt genomen. Elke organisatie is uniek en kent haar eigen processen en werkwijzen, dus u profiteert pas van voordelen op het gebied van schaalbaarheid, flexibiliteit en veiligheid als uw ICT-omgeving is ingericht om uw bedrijfsprocessen maximaal te ondersteunen. Daarbij kijkt Unica Schutte ICT uiteraard naar wat u op dit moment in huis heeft, waar eventuele kwetsbaarheden zitten en waar u met uw organisatie naartoe wilt. Vanuit ons brede, zorgvuldig samengestelde portfolio van bewezen technologieën staan de vakkundige specialisten van Unica Schutte ICT u bij in het ontwikkelen of moderniseren van uw ICT-omgeving op uw eigen locatie. 

Om te profiteren van schaalvoordelen gebruikt Unica Schutte ICT gestandaardiseerde componenten, maar door die slim met elkaar te combineren realiseren wij maatwerk configuraties voor uw onsite ICT-omgeving. Daarmee haalt u ook met uw ICT-omgeving op locatie het maximale rendement uit uw infrastructuur. Het doel is dat uw organisatie meer grip krijgt op zowel de technische als de functionele processen, zodat passende ICT-toepassingen geregisseerd en geïntegreerd kunnen worden.

Volledig Beheer

Unica Schutte ICT kan ondersteunen in het volledige beheer van de ICT-omgeving van uw organisatie op uw eigen locatie. De betekent dat u voor elke verstoringen in uw hardware, software of netwerkinfrastructuur kunt terugvallen op de professionele Servicedesk van Unica Schutte ICT. Waar nodig komen wij uiteraard bij u langs om een storing ter plaatse te verhelpen.

Net als bij onze dienstverlening vanuit ons eigen datacenter, leggen we bij het volledig beheer van onsite ICT-omgevingen de onderlinge afspraken vast in een passend Service Level Agreement (SLA). Daarin worden onder meer uw bedrijfskritische ICT-toepassingen gedefinieerd, worden afspraken vastgelegd over de responsetijd en bereikbaarheid en wordt de grove inrichting van uw ICT-omgeving in onze systemen vastgelegd. Zo beschikken al onze engineers over dezelfde informatie bij eventuele storingen of calamiteiten.

Met volledig beheer wordt u volledig ontzorgd bij de technische werking van uw onsite ICT-omgeving. Dankzij onze eigen hardware repair garanties kunnen wij bij hardwarematige storingen vaak direct de hardware vervangen vanuit onze eigen voorraden, zodat u niet te maken krijgt met onnodige systeemuitval.

Ter aanvulling op haar beheeractiviteiten, kan Unica Schutte ICT ook optreden als Single-Point-of-Contact (SPOC) waarbij de afspraken met andere leveranciers worden onderhouden. Zo hoeft u niet met verschillende leveranciers in gesprek, maar kunt u al uw storingen gewoon melden bij Unica Schutte ICT en gaan wij waar nodig in gesprek met eventuele derde partijen om een storing te verhelpen.

Gezamenlijk Beheer

Sommige organisaties beschikken over een eigen ICT-afdeling die de onsite ICT-omgeving heeft ingericht en in beheer heeft. Door de toenemende complexiteit van ICT en noodzakelijke kennis van een veelvoud aan technologie, wordt de beheerlast bij ICT-afdelingen steeds hoger. Daarom werkt Unica Schutte ICT vanuit haar gezamenlijke beheer regelmatig samen met ICT-afdelingen om de ICT-omgeving op locatie beheersbaar te houden. In nauwe afstemming met de eigen ICT-organisatie worden de beheertaken geïnventariseerd. Vervolgens wordt er een duidelijke verdeling gemaakt welke beheertaken worden uitbesteed aan Unica Schutte ICT en welke beheertaken gezamenlijk of door uzelf uitgevoerd blijven worden. 

Vaak concentreert Unica Schutte ICT zich daarbij op de (gestandaardiseerde) ICT-infrastructuur. Unica Schutte ICT heeft de kennis over deze gevarieerde technologie over meerdere kennishouders in haar bedrijf geborgd en kan het beheer daarom efficiënt uitvoeren. De eigen ICT-afdeling van een opdrachtgever verschuift haar aandacht vaak naar bedrijfsspecifieke (maatwerk) applicaties. Die leveren immers een directe bijdrage aan het bedrijfsproces en vereisen kennis van de organisatie en/of de bedrijfsactiviteiten. Zo ontstaat een effectieve bundeling van ICT-kennis, die resulteert in een krachtige onsite ICT-omgeving. Met passende Service Level Agreements (SLA’s) waarin de verdeling wordt vastgelegd, wordt de dienstverlening rondom uw ICT-omgeving ook voor de continuïteit geborgd.

Monitoring & Beheer

De basis van de onsite dienstverlening van Unica Schutte ICT is een monitoring oplossing die aan uw ICT-omgeving op uw eigen locatie wordt toegevoegd. Daarmee wordt de technische werking van uw ICT-voorzieningen geregistreerd en worden meldingen gegenereerd als er afwijkingen zijn of als vooraf ingestelde grenswaardes worden overschreden. De meldingen worden gecontroleerd en opgevolgd door ons team van meer dan 50 beheerspecialisten. Vaak wordt een eventuele storing dan al voorkomen voordat deze optreedt. In gevallen waarin zich toch een calamiteit of storing voordoet, geeft de registratie van de technische werking nuttige achtergrondinformatie waarmee een storing sneller kan worden opgelost en/of in de toekomst kan worden voorkomen.

Voor haar monitoring oplossing maakt Unica Schutte ICT gebruik van verschillende monitoring platformen, wat ons in staat stelt om op verschillende onderdelen van de ICT-omgeving de technische werking te monitoren. Vanuit de combinatie van verschillende monitoring tools kan er ketenmonitoring tot diep in de ICT-omgeving plaatsvinden, op onder meer de hardware, software en verbindingen die worden gebruikt.

Unica Schutte ICT biedt de monitoring doorgaans aan in combinatie met haar beheer dienstverlening, zodat het ook garanties kan geven op de snelheid en kwaliteit van het oplossen van gegenereerde meldingen. Sommige organisaties hebben eigen specialisten in huis die de meldingen zelf kunnen oplossen. Voor deze organisaties kan Unica Schutte ICT ook alleen het monitoring platform inrichten in de eigen ICT-omgeving op locatie. Uw eigen ICT-afdeling volgt dan zelf de meldingen op die vanuit het platform worden gegenereerd. Waar nodig kan Unica Schutte ICT wel op afroep ondersteuning bieden, wanneer uw eigen ICT-afdeling een storing niet verholpen krijgt of tijdelijk onvoldoende capaciteit tot haar beschikking heeft.

Plug-in Clouddiensten

Vaak is het op eigen locatie houden van de ICT-omgeving een bewuste keuze, omdat een organisatie de ICT-omgeving niet naar een extern datacenter kan of wil verplaatsen. Dat wil echter niet zeggen, dat alle cloud technologie die tegenwoordig beschikbaar is, geen bijdrage kan leveren aan een optimale werking van de ICT-omgeving. Steeds meer cloud diensten zijn ook standalone beschikbaar en kunnen als een soort plug-in ook aan een ICT-omgeving op locatie worden gekoppeld. Het toepassen van gestandaardiseerde cloud componenten vermindert in veel gevallen de complexiteit van uw ICT-omgeving fors, zonder dat het noodzakelijk is om uw hele ICT-omgeving naar een extern datacenter te verplaatsen.

Als pionier op het gebied van cloud computing en datacenter dienstverlening, heeft Unica Schutte ICT inmiddels haar vierde generatie clouddiensten ingericht. Deze clouddiensten kan Unica Schutte ICT ook inbrengen om onsite ICT-omgevingen te optimaliseren. Dankzij de uitgebreide kennis over cloud technologie, kunnen de specialisten van Unica Schutte ICT als geen ander inschatten welke componenten geschikt zijn om ook in een onsite ICT-omgeving toe te passen. Bij het ontwerp, de inrichting en het beheer van uw onsite ICT-omgeving bent u er dus van verzekerd dat onze cloudkennis wordt ingebracht. Zo wordt de meest effectieve ICT-oplossing voor uw organisatie gerealiseerd.