Service

ICT Beheer

Het geheel of gedeeltelijk beheren van de ICT-omgeving van onze klanten is een belangrijke dienst van Unica Schutte ICT. Vanuit het UnicService dienstenportfolio ondersteunen wij het beheer van uw ICT-omgeving in verschillende gradaties en op elk gewenst niveau. 

Afhankelijk van de omvang en het kennisniveau van uw eigen ICT-afdeling, kiest u een beheeroplossing die het beste aansluit bij uw wensen en eisen. Unica Schutte ICT biedt verschillende gradaties, waarin u keuzes kunt maken in de intensiteit van ondersteuning, de tijdstippen waarop u gebruik wilt maken van de ondersteuning. De beheerdiensten zijn modulair opgebouwd, waarbij u naar behoefte uw ondersteuningsniveau kunt uitbreiden. Naast het generieke ICT-beheer biedt Unica Schutte ICT ook specifieke beheerdiensten richting derde partijen en eindgebruikers.

24x7 Support

Steeds vaker is ICT een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering. Uitval van de ICT-omgeving resulteert dan in kans op calamiteiten, productieverlies of omzetderving. Dat beperkt zich meestal niet meer tot traditionele kantoortijden, maar is in toenemende mate 24 uur per dag van toepassing. Er is immers steeds vaker sprake van permanente dienstverlening of continuprocessen die gebruik maken van ICT-toepassingen.

Om die reden biedt Unica Schutte ICT de mogelijkheid voor 24x7 support bij storingen of calamiteiten. Of het nu overdag, in het weekend of middenin de nacht is, u kunt op elk moment contact opnemen met Unica Schutte ICT voor ondersteuning. De basis daarvoor vormt de gespecialiseerde Servicedesk van Unica Schutte ICT, waarin kennis van verschillende ICT-oplossingen meervoudig beschikbaar is. Met 24x7 ondersteuning bent u er altijd van verzekerd dat uw bedrijfskritische ICT-omgeving een maximale beschikbaarheid kent en kunt u zich permanent focussen op uw kernactiviteiten.

Service Level Management

Juist in het steeds complexere werkveld van ICT is succes afhankelijk van de permanente balans tussen de prestatie van uw ICT-omgeving en uw verwachtingen. Niet de techniek, maar de toegevoegde waarde voor uw organisatie staat centraal. Beheersbaarheid, continuïteit, ontzorging en kostenbesparing zijn de belangrijkste resultaten waar uw organisatie voordeel van heeft. Om uw verwachtingen met onze prestaties te overtreffen, is goed onderling begrip noodzakelijk. Wat mag u van ons verwachten en hoe presteren wij op onze dienstverlening? Met Service Level Management van Unica Schutte ICT krijgt u een vaste Service Level Manager toegewezen die ervoor zorgt dat uw ICT-componenten op de juiste manier ingeregeld worden en de wensen en eisen van uw organisatie goed vertaald worden naar de juiste vorm van ondersteuning van het bedrijfsproces. De onderlinge afspraken worden vastgelegd in een helder Service Level Agreement (SLA) en Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Zo is zowel intern als extern altijd duidelijk welke tijdslijnen en escalatiepaden er gelden en zijn eventuele afwijkingen voor alle betrokkenen inzichtelijk. Desgewenst kan Unica Schutte ICT ook optreden als Single-Point-Of-Contact (SPOC).

Uw infrastructuur is de basis van uw bedrijfsnetwerk, van waaruit onze ICT-diensten worden gefaciliteerd. De infrastructuur is dan ook cruciaal, dus middels permanente monitoring bewaakt Unica Schutte ICT continu de kwaliteit van uw infrastructuur. Zo worden calamiteiten doorgaans voorkomen voordat ze optreden. Naast de bewaking van de correcte technische werking van onze ICT-diensten, helpt de Service Level Manager om de dienstverlening te optimaliseren aan de hand van de actuele wensen en eisen van uw organisatie. Een organisatie is immers continu in beweging, dus ook behoeftes op het gebied van ICT zijn aan verandering onderhevig. De Service Level Manager gaat pro-actief met u in gesprek om vorm te geven aan mogelijke verandering binnen uw organisatie. Samen met de andere specialisten van onze support-organisatie helpt de Service Level Manager u bovendien om ICT-trends en nieuwe oplossingen te duiden en door te vertalen naar uw ICT-strategie.

Zo waarborgt Unica Schutte ICT de totale continuïteit van de diensten voor uw organisatie en worden incidenten die ingrijpen op de effectieve werking van uw en onze oplossingen voorkomen. Service Level Management is daarmee de smeerolie van de motor, waarmee de samenwerking in het continu bewegende ICT-landschap soepel blijft draaien.

Beheermodules

De mate waarin ondersteuning nodig is, verschilt per organisatie. De ene organisatie heeft bijvoorbeeld eigen ICT-kennis in huis en kan een deel van de beheertaken zelf uitvoeren, terwijl de andere organisatie juist voor al zijn ICT-problemen terecht wil kunnen bij Unica Schutte ICT. Om die reden bestaan er verschillende beheermodules die in gradatie en mate van ondersteuning oplopen. Unica Schutte ICT hanteert standaard drie beheermodules, die variëren van een signaalfunctie tot volledig beheer. 

Module 1 - Signaleren
Bij de signaalfunctie krijgt de ICT-afdeling van uw organisatie geautomatiseerde meldingen naar aanleiding van afwijkingen die in de ICT-systemen geconstateerd worden. Het verhelpen van eventuele storingen is primair uw eigen verantwoordelijkheid, waarbij u voor complexe problemen uiteraard op afroep een beroep kunt doen op de specialisten van Unica Schutte ICT. 

Module 2 - Adviseren
In een tussenvariant verzorgt Unica Schutte ICT de monitoring en bewaking van de geautomatiseerde meldingen over (mogelijke) storingen. Daarbij geven onze specialisten pro-actief een advies over een mogelijke oplossingsrichting, die in overleg met uw eigen ICT-afdeling uitgerold of uitgevoerd wordt. Bovendien verzorgt Unica Schutte ICT een aantal vaste beheer- en onderhoudstaken die periodiek nodig zijn om uw ICT-omgeving veilig en gezond te houden. U kunt in deze tussenvariant ook de tijden waarop u onze Servicedesk kunt raadplegen uitbreiden naar avonden, weekenden, of desgewenst zelfs 24x7 support. 

Module 3 – Volledig beheer
Wanneer u gebruik maakt van volledig beheer, verzorgt Unica Schutte ICT de monitoring, bewaking en response op eventuele storingen. Er is sprake van pro-actieve monitoring, waarbij onze specialisten op basis van hun ICT-kennis en hun ervaring bij onze andere klanten zelf op zoek gaan naar veelvoorkomende kwetsbaarheden binnen uw ICT-omgeving. Bij complexe problemen geven onze specialisten een pro-actief advies over de oplossingsrichting, die na overleg met uw organisatie wordt geïmplementeerd. Met deze variant bent u altijd verzekerd van een oplossing, zonder dat u daar eigen ICT-resources voor beschikbaar hoeft te stellen. Ook deze variant is uit te breiden met Servicedesk ondersteuning in de avonden en weekenden, of desgewenst met 24x7 support.

SPOC rol

Niets is vervelender dan dat u bij een ICT-probleem van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De bron van een ICT-probleem ligt echter niet altijd bij dezelfde partij. Als aanvulling op haar reguliere beheeractiviteiten, kan Unica Schutte ICT ook optreden als Single-Point-Of-Contact (SPOC). In die hoedanigheid bewaakt Unica Schutte ICT het overzicht en de afspraken met andere leveranciers van ICT-toepassingen die in uw ICT-omgeving gebruikt worden, zoals softwareapplicaties, telecomverbindingen of deeltoepassingen van andere ICT-leveranciers. Bij eventuele calamiteiten neemt Unica Schutte ICT contact op met de juiste partijen om hun hulp in te schakelen, waarbij onze specialisten direct de vertaling maken naar een effectieve oplossing. Zo wordt uw organisatie ontlast en wordt onnodige vertraging voorkomen.

Werkplek Beheer

De diensten van Unica Schutte ICT richt zich primair op het technisch en operationeel beschikbaar houden van een virtuele ICT-omgeving. Waar nodig kan Unica Schutte ICT ook ondersteunen in het beheer van fysieke werkstations zoals laptops en desktops. Niet elke organisatie heeft daar immers kennis voor in huis of wil daar capaciteit voor vrijmaken. 

De dienstverlening van Unica Schutte ICT op het gebied van werkplek beheer bestaat uit een aantal functionaliteiten die ervoor zorgen dat er een beveiligde, gecontroleerde en integere werkplek geboden wordt. Zaken als antivirus, antispyware en patch- en update management worden vanuit een centraal platform uitgerold en beheerd over alle aangesloten werkplekken. De dienstverlening voorziet er ook in om de werkstations op afstand over te kunnen nemen, zodat een specialist live kan meekijken op een werkstation als zich onbekende storingen voordoen. Deze diensten vormen een aanvulling op de reguliere beheerdiensten van Unica Schutte ICT.

Hardware Repair

Als aanvulling op onze beheeractiviteiten, die doorgaans op afstand plaatsvinden, biedt Unica Schutte ICT ook de mogelijkheid om hardware repair garanties af te geven. Daarbij zorgt Unica Schutte ICT ervoor dat defecte hardware binnen een korte vastgestelde tijd gerepareerd of vervangen wordt als zich hardwarematige storingen voordoen in uw ICT-omgeving. Het hardware repair team heeft ook eigen voorraden en kan daarom snel hardware componenten vervangen als dat nodig is. Daardoor kunnen wij gegarandeerde hersteltijden op storingen in uw hardware bieden, zodat u niet te maken krijgt met langdurige systeemuitval.