Meldplicht Datalekken Rotterdam

Sinds begin 2016 is de Meldplicht Datalekken van kracht, als onderdeel van de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wpb). Deze meldplicht houdt in dat organisaties een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zich een ernstig datalek voordoet. Soms moet het datalek ook gemeld worden aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens zijn gelekt.

Wie te maken krijgt met een datalek, loopt grote kans op reputatieschade en kan in sommige gevallen forse boetes tegemoet zien. Bijna een jaar na de invoering van deze wijziging zijn er nog steeds veel onduidelijkheden over hoe groot deze risico’s nu precies zijn en welke maatregelen u moet treffen om een datalek te voorkomen. Om daar duidelijkheid over te scheppen organiseren Unica Schutte ICT en DVAN Advocatuur & Notariaat een gezamenlijke kennissessie over dit thema in het Zalmhuis, Rotterdam. Deelname is kosteloos.

Sinds de invoering van de Wet Meldplicht Datalekken zijn bij de Autoriteit Persoonsgegevens al ruim 5500 meldingen binnengekomen van een datalek. Tot nu toe zijn nog geen boetes opgelegd, maar er lopen nog talrijke procedures. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018, nemen de boetebevoegdheden verder toe. Organisaties hebben hierdoor allerlei vragen:

  • Wanneer heb je een datalek?
  • Hoe kun je een datalek voorkomen?
  • Welke procedure volg je als je er toch mee te maken krijgt?
  • Is de schade dan nog te beperken?
  • Wat zijn de financiële gevolgen?
  • Kun je als bestuurder in privé tot betaling van een boete worden aangesproken?

Deze en andere vragen zal Joost Mosselman, advocaat ICT- en Privacyrecht bij DVAN, beantwoorden tijdens de kennissessie.

Dennis van Hoof, Risk & Compliance Officer van Unica Schutte ICT, geeft u  informatie hoe u de beleidskaders van de gewijzigde wetgeving moet interpreteren. U krijgt advies welke technische en procedurele ICT-maatregelen u moet nemen om aan deze aangescherpte wet te voldoen. Tevens krijgt u inzicht in de maatregelen die Unica Schutte ICT heeft getroffen ter voorbereiding op de Meldplicht Datalekken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De aanmeldingen zijn gesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met marketing[at]unicaschutte-ict[dot]nl.

Meldplicht Datalekken en uw ICT-beleid - Dennis van Hoof

Dennis van Hoof is al ruim vijftien jaar actief op het snijvlak van techniek en bedrijfskunde. Sinds 2011 brengt hij zijn kennis en ervaring in de praktijk bij Unica Schutte ICT. Onder zijn begeleiding behaalde Unica Schutte ICT de ISO-27001 en NEN-7510 certificeringen en de ISAE-3402 standaard. In zijn huidige rol als Risk & Compliance Officer bewaakt hij bij Unica Schutte ICT permanent de beveiliging en kwaliteit van de dienstverlening en geeft hij advies over compliance, informatiebeveiliging en bijbehorende wet- en regelgeving. Onderdeel daarvan is de omgang met de Meldplicht Datalekken. In deze presentatie geeft Dennis een verkorte uitleg over de gewijzigde Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), geeft hij praktische adviezen wat u zelf kunt doen om datalekken te voorkomen en toont hij de maatregelen die Unica Schutte ICT zelf heeft getroffen.

Dossiervorming: Meldplicht Datalekken in de praktijk - Joost Mosselman

Joost Mosselman is ruim 13 jaar werkzaam als advocaat binnen de praktijkgroep Ondernemingsrecht bij DVAN. Joost rondde in 2012 de Grotius specialisatieopleiding Informatierecht af en adviseert in zijn praktijk dagelijks ondernemers met uiteenlopende vragen op het gebied van ICT- en Privacyrecht. Tot zijn klanten behoren onder meer webwinkels, software ontwikkelaars en ondernemingen actief in de zorgsector. In deze kennissessie gaat Joost verder in op diverse vragen rondom de juridische aspecten bij het hebben van een datalek. Kortom: Meldplicht Datalekken in de praktijk.