Adoptie van ICT-innovatie in de zorg

Op donderdag 22 juni organiseert Unica Schutte ICT een gratis kennissessie speciaal voor zorgorganisaties. Het thema is ‘Adoptie van ICT-innovatie in de zorg’. Tijdens deze kennissessie komen vakspecialisten van Microsoft, zorginstelling GGzE en Unica Schutte ICT aan het woord om te vertellen over hun kijk op- en ervaringen met IT-adoptie in de zorg. Dit gebeurt aan de hand van een aantal actuele praktijkvoorbeelden.

Elke zorginstelling kent de noodzaak tot meer wendbaarheid in de informatievoorziening, en ICT kan innovatie in het primaire proces ondersteunen. ICT is geen kernactiviteit, maar het is wel hard nodig om nu en in de toekomst goede zorg op een efficiënte manier te blijven leveren.

U kunt bijna niet meer heen om Office 365, de Meldplicht Datalekken en begrippen zoals security en ECD’s. Ook het digitaal samenwerken met behulp van ICT is voor steeds meer organisaties een belangrijk vraagstuk. De adoptie van ICT bevat daarnaast nog meer onderdelen, zoals: outsourcing keuzes, inzet van ICT-innovatie ten behoeve van efficiëntie en security. Wat komt er bij kijken om uiteindelijk de juiste aanpak te kiezen? Deze kennissessie geeft u handvaten en biedt u meer inzicht in het adoptieproces van ICT-innovatie in uw organisatie.

Om op informele wijze nader kennis te maken met de vakspecialisten en met mede-zorgorganisaties wordt er aansluitend aan de kennissessie een netwerk dinerbuffet georganiseerd. Wilt u deelnemen aan dit buffet? Dan kunt u dat op het inschrijfformulier aangeven. Er zijn geen kosten verbonden aan het diner.

Inschrijfformulier kennissessie Zorg


ICT-innovatie in de zorg, een introductie, door Ed Staal

Unica Schutte ICT heeft vele klanten in de zorgsector. Bij deze klanten heeft Unica Schutte ICT veel specifieke branche ervaring opgedaan. Directeur Ed Staal houdt daarom tijdens de kennissessie ‘Adoptie van ICT-innovatie in de zorg’ een introductie op de visie van Unica Schutte ICT over de ICT-ontwikkelingen in de zorgsector, waarbij Staal kort ingaat op welke trends, innovaties en problemen hij tegenkomt bij onze zorgklanten.

Adoptie van ICT-innovatie, door Roger Schmitz en Bert Paarhuis

Roger Schmitz is als accountmanager voor  zorgklanten één van onze zorgspecialisten in de ICT-dienstverlening. Samen met Bert Paarhuis, Office 365 specialist, begeleidt hij vele klanten in het adoptieproces van ICT-innovatie in de zorg. Bij outsourcing en adoptie spelen verschillende factoren mee. De belangrijkste daarvan zijn efficiency en samenwerkingsmogelijkheden.  Denk hierbij aan informatiestromen, ketensamenwerking, overal bestanden op een veilige manier kunnen bereiken, samen aan documenten werken en digitaal vergaderen. Schmitz en Paarhuis gaan hier tijdens hun presentatie over Adoptie van ICT-innovatie verder op in. Zij nemen u mee in het traject aan de hand van een aantal recente praktijkvoorbeelden.

Roger Schmitz Bert Paarhuis

 

Samenwerken in de zorg, door Microsoft

Microsoft deelt haar visie over de bijdrage van Office 365 bij zorginstellingen. Microsoft wordt vaak door Unica Schutte ICt uitgenodigd om bij zorginstellingen op bezoek te komen om meer informatie te geven over de kansen en mogelijkheden van Microsoft. De kennis over Microsoftproducten die relevant zijn voor samenwerking in de zorg worden met u gedeeld tijdens de kennissessie. Microsoft vertelt u meer over Office 365 als geïntegreerd platform voor samenwerking in de zorg. Hierbij komen de functies die meerwaarde kunnen leveren voor uw organisatie aan bod. Denk hierbij aan veelgeprezen oplossingen zoals Microsoft Teams, documentmanagement via SharePoint en samen werken aan documenten en Skype 4 Business.

ICT-innovatie in de praktijk, door Dirk Kanters van GGzE

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven, kortweg GGzE, is één van de zorgklanten van Unica Schutte ICT die onlangs het outsourcingstraject heeft doorlopen. Dirk Kanters, Manager IT bij GGzE, vertelt u over outsourcing in de praktijk. Hij neemt u mee in de keuzes van de zorginstelling voor outsourcing en Office 365, en vertelt u over zijn ervaringen met het outsourcingtraject, zowel vanuit eigen oogpunt maar ook vanuit de medewerkers van GGzE. Kanters sluit zijn presentatie af met de ICT-toekomstvisie van GGzE. Juist de vervolgstappen na het outsourcingstraject zijn immers belangrijk voor de toekomst van de zorginstelling.