Finance & legal

Van digitale dossiervorming tot en met optimale bereikbaarheid, de financiële en juridische sector kent veel uitdagingen waar ICT een oplossing voor kan bieden. Om hen zoveel mogelijk te laten profiteren van ICT-technologie heeft Unica Schutte ICT een concept ontwikkeld dat volledig is toegespitst op financieel en juridisch dienstverleners. Verschillende organisaties in deze sector maken daar reeds gebruik van. 

Binnen het Finance & Legal concept van Unica Schutte ICT wordt onder meer rekening gehouden met de onderstaande zaken:

Permanente beschikbaarheid van informatie

Er zijn maar weinig sectoren waar de beschikbaarheid van informatie zo cruciaal is als de financieel en juridische dienstverlening. Juristen en financieel adviseurs maken tijdens hun werk nagenoeg permanent gebruik van ICT om hun informatie te raadplegen, verwerken en archiveren. Uitval van systemen betekent ongemak en vaak omzetderving, dus de ICT-omgeving moet eigenlijk permanent beschikbaar zijn. In het Finance & Legal concept van Unica Schutte ICT wordt gebruik gemaakt van dubbel uitgevoerde datacenters met uitwijkvoorzieningen. Daarmee realiseert Unica Schutte ICT een zeer hoge beschikbaarheid van informatie voor financieel en juridisch specialisten. Daarnaast helpt Unica Schutte ICT bij de integratie van software applicaties die specifiek geschreven zijn voor de branche, zodat ook de branchespecifieke applicaties via dezelfde robuuste ICT-omgeving te benaderen zijn.

Digitale dossiervorming

Dossiers in verhuisdozen zijn in de financieel en juridische sector nagenoeg verleden tijd. Dossiervorming vindt bij voorkeur digitaal plaats, vanwege de overzichtelijkheid, toegankelijkheid en ruimtebesparing. In de juridische sector zijn er al toepassingen voor digitaal dicteren, waarbij een dictafoon gekoppeld wordt aan de ICT-omgeving en fragmenten direct aan de digitale dossiers worden toegevoegd. Vanzelfsprekend worden de digitale dossiers in het Finance & Legal concept van Unica Schutte ICT optimaal beveiligd en wordt afgedwongen dat archiefdata niet gewijzigd wordt. Digitale dossiervorming brengt wel nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van digitale archiefruimte. Met name de storage- en back-up omgeving kan in de loop der tijd een forse omvang bereiken, zeker als ook archieven worden gedigitaliseerd. Uitbreiding kan forse kosten met zich meebrengen als er vooraf geen rekening is gehouden met toekomstige toename. Het Finance & Legal concept van Unica Schutte ICT is een schaalbaar model, waarbij naar behoefte capaciteit uitgebreid kan worden tegen een vooraf vastgestelde prijs. Zo komen financieel en juridisch dienstverleners niet voor verrassingen te staan als het digitale archief toeneemt.

Data in Nederland

Financieel en juridisch dienstverleners werken met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie, die onderworpen zijn aan lokale wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk dat deze organisaties met zekerheid weten waar hun data zich precies bevindt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het Finance & Legal concept van Unica Schutte ICT, heeft u de zekerheid dat uw data is opgeslagen in onze dubbel uitgevoerde Nederlandse datacenters. Al uw informatie staat dus in eigen land en valt conform wetgeving onder de Nederlandse jurisdictie.

Beveiliging van informatie

Het spreekt voor zich dat informatie van financieel en juridisch dienstverleners binnen het Finance & Legal concept van Unica Schutte ICT optimaal beveiligd is. U moet immers de zekerheid hebben dat niemand bij uw data of de informatie van uw klanten kan. Afgezien van de reputatieschade die dat met zich meebrengt, kan een beveiligingslek ook uw dienstverlening in gevaar brengen. De datacenters van Unica Schutte ICT zijn daarom beveiligd volgens de hoogste standaarden. Dat behelst fysieke toegangsbeveiliging tot de datacenter-vloeren, maar ook technische beveiliging om inbreuk op afstand te voorkomen en beleidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang te verhinderen. De diensten van Unica Schutte ICT zijn onder meer gecertificeerd volgens de strenge normen van de ISO-27001 standaard voor informatiebeveiliging. Uiteraard zijn er ook maatregelen getroffen voor de beveiliging van de dataverbindingen van en naar onze datacenters, zodat ook bij de uitwisseling van informatie de kans op beveiligingsincidenten nihil is.

Uitstekende bereikbaarheid over meerdere vestigingen

Binnen de financieel en juridische sector wordt onderscheidend vermogen steeds noodzakelijker. De klant is mondiger en is tegenwoordig niet bang om ook bij relatief complexe materie over te stappen naar een andere aanbieder. Zaken als uitmuntende bereikbaarheid en persoonlijke, adequate behandeling worden door financieel en juridisch dienstverleners steeds vaker ingezet als onderscheidend vermogen ten opzichte van hun concurrenten. Daarom bevat het Finance & Legal concept van Unica Schutte ICT een krachtig communicatieplatform, waarbij bereikbaarheid via talrijke communicatiekanalen gerealiseerd wordt. Het gecentraliseerde platform biedt mogelijkheden om vestigingen aan elkaar te koppelen zodat piekverkeer opgevangen kan worden, maar voorziet ook in call center toepassingen om grotere volumes aan telefoonverkeer te verwerken. Het communicatieplatform is bovendien multi-channel ingericht, waardoor ook andere contactkanalen zoals e-mail en social media geïntegreerd kunnen worden. Zo heeft een financieel of juridisch dienstverlener altijd alle contactmomenten met een klant in beeld en wordt de klanttevredenheid daarmee fors verhoogd.
 

Koppeling met administratieve applicaties

Behalve eigen dossiers heeft een financieel of juridisch dienstverlener ook te maken met administratieve applicaties zoals een urenregistratie-systeem, een boekhoudpakket of een CRM-oplossing. In het Finance & Legal concept van Unica Schutte ICT worden deze applicaties eenvoudig gekoppeld aan de ICT-infrastructuur, zodat er vanuit één omgeving gewerkt kan worden. Doordat de diverse pakketten verschillende tijdspaden voor doorontwikkeling hebben, ontstaan er vaak complexe maatwerkoplossingen om elk van de gebruikte applicaties in de lucht te houden. Doordat het Finance & Legal concept van Unica Schutte ICT gebaseerd is op open standaarden en Unica Schutte ICT kennis heeft van de meest gangbare softwarepakketten op de markt, is koppeling van zowel oude als nieuwe applicaties eenvoudig te realiseren. Ook branchespecifieke applicaties kunnen doorgaans op die manier aan de ICT-omgeving worden gekoppeld.

Voorbereid op digitale interactie

Ook de Belastingdienst wisselt informatie met de burger tegenwoordig digitaal uit, dus de financieel en juridische sector wordt ook overspoeld met nieuwe digitale vormen van interactie. Steeds vaker zijn onderdelen van het dossier via een webportaal inzichtelijk voor de klant zelf of kunnen klanten documenten via een webportaal opsturen. Elke organisatie in deze sector maakt dan ook de transitie door naar digitale interactie met haar klanten. Dat vereist wel specifieke proceskennis, waarvoor eigen ICT-specialisten worden ingezet. Vaak zijn die specialisten nu nog veel tijd kwijt met het ‘in de lucht houden’ van de ICT-infrastructuur. Door gebruik te maken van het Finance & Legal concept van Unica Schutte ICT bent u verzekerd van een robuust ICT-platform dat geen aandacht meer behoeft, zodat uw eigen ICT-specialisten zich kunnen richten op verdere innovaties op het gebied van digitale interactie.