Automotive

Automotive

ICT-technologie levert een gevarieerde bijdrage aan de veranderingen in de automotive sector. Of het nu gaat om het verbeteren van efficiency of om het beter, sneller en persoonlijker bedienen van de klant, een robuuste ICT-omgeving zorgt voor een stabiele basis om de veranderingen in de automotive de baas te blijven. Om ten volle te profiteren van de technologische mogelijkheden, heeft Unica Schutte ICT een concept ontwikkeld dat volledig is toegespitst op de automotive sector. Verschillende automotive bedrijven maken daar reeds gebruik van. 

 

Kostenbeheersing

De marges in de automotive sector blijven erg laag, dus kostenbeheersing is een cruciaal en permanent aandachtspunt voor elke automotive organisatie. Doorgaans verdient een modernisering van de ICT-omgeving zich in een korte periode terug en kunnen er flinke besparingen gerealiseerd worden op ICT-kosten. Het automotive concept van Unica Schutte ICT biedt u een transparant overzicht van de investeringen en de besparingen die u kunt realiseren. Op basis van realistische business cases tonen wij op welke punten u kosten kunt besparen of met welke gerichte investeringen u uw rendement kunt verbeteren. Doordat het automotive concept van Unica Schutte ICT de totale kosten van de kantoorautomatisering in beeld brengt, levert het toepassen van dit concept doorgaans aanzienlijke efficiencyvoordelen op, tegen vergelijkbare kosten als u nu gewend bent te betalen.

Koppeling met DMS

Om informatie over de diensten en producten inzichtelijk te maken, worden talrijke branchespecifieke applicaties gebruikt. Het Dealer Management Systeem (DMS) is vaak de basis voor de informatievoorziening van elke autodealer, die vaak ook specifieke applicaties gebruiken voor het registreren van onderhoud aan de auto’s of het raadplegen van de schadehistorie. Steeds vaker komen dergelijke branche-systemen (ook) als cloud-applicatie beschikbaar, zodat ze toegankelijk zijn vanaf elke willekeurige werkplek met een internetverbinding. Dat werkt natuurlijk alleen effectief als deze applicaties gekoppeld zijn met de ICT-infrastructuur. Het automotive concept van Unica Schutte ICT is onder meer voorbereid op koppeling met het DMS van marktleider Autoline, maar ook andere gangbare DMS-systemen kunnen flexibel worden aangesloten op de ICT-infrastructuur. Zo ontstaat een logische integratie van de verschillende applicaties en systemen die een automotive organisatie gebruikt.

Stuurinformatie & Business Intelligence

Om de dienstverlening richting de klanten verder te verbeteren, is het verkrijgen van intelligente stuurinformatie steeds belangrijker voor automotive bedrijven. Dat begint bij het identificeren en volgen van de potentiële klant in de showroom, waarbij door middel van retail-achtige toepassingen zijn bewegingen worden gevolgd. Ook in het aftersales-proces is een belangrijke rol weggelegd voor nieuwe ICT-toepassingen. De data uit de boordcomputers geeft waardevolle informatie over de prestaties van de auto’s en het rijgedrag van de klanten. Analyse van deze data kan waardevolle nieuwe inzichten opleveren om de dienstverlening steeds beter aan te laten sluiten op de behoeftes van de klant. Er zijn al voorbeelden van dealers die in hun werkplaats draadloze detectiemiddelen gebruiken, waarmee alle stuurinformatie automatisch uit de auto wordt uitgelezen als die de garage binnen rijdt. Dergelijke toepassingen vereisen een permanent beschikbaar ICT-netwerk dat omvangrijke hoeveelheden data kan verwerken. Het automotive concept van Unica Schutte ICT is dubbel uitgevoerd en houdt rekening met variabele belasting van het netwerk. Daarmee kunnen automotive organisaties met behulp van business intelligence probleemloos intelligente analyses over de stuurinformatie uitvoeren.

Snelle en adequate telefoonbeantwoording

Uitmuntende bereikbaarheid is tegenwoordig een must voor elke autodealer. Wanneer uw (potentiële) klanten u niet goed kunnen bereiken, is de kans groot dat ze in de showroom van uw concurrent terecht komen. Permanent inzicht in uw bereikbaarheid is dan ook onderdeel van het automotive concept van Unica Schutte ICT. Met ons intelligente communicatieplatform kunt u eenvoudig verschillende vestigingen aan elkaar koppelen en bij drukte telefoonverkeer routeren naar andere vestigingen, zodat uw (potentiële) klanten altijd snel en adequaat te woord worden gestaan. Het communicatieplatform biedt ook uitgebreide mogelijkheden voor koppeling met uw achterliggende klantsystemen, zodat u direct alle actuele informatie over uw klant en zijn auto inzichtelijk heeft. De aanschaf of reparatie van een auto is voor veel mensen immers een kostbare en soms zelfs emotionele gebeurtenis, dus hoe sneller u de behoeftes van uw klant herkent, hoe krachtiger uw onderscheidend vermogen. Het communicatieplatform biedt tenslotte functionaliteit om een call center in te richten voor uw organisatie, waarbij zelfs de monitoring van social media kanalen geïntegreerd kan worden.

Maximale ketenaansluiting

Elke keten is zo sterk als de zwakste schakel. Goede aansluiting op de procesketen is dan ook cruciaal voor succes in de automotive sector. De diverse automerken stellen steeds meer eisen aan hun dealerbedrijven, die op hun beurt meer toegevoegde waarde willen bieden aan de klanten in hun showroom of werkplaats. Onderlinge afstemming van informatiebehoeftes wordt daarmee cruciaal en de koppeling van ICT-systemen draagt daar in hoge mate aan bij. Het automotive ICT-platform van Unica Schutte ICT is daarom voorbereid op het koppelen met talrijke informatiesystemen, waaronder die van alle grote importeurs en de applicatieleveranciers in de automotive sector.

Schaalbaar ingericht op groei of krimp

De dealerwereld is continu in beweging. Er is regelmatig sprake van consolidatie van activiteiten of fusies en overnames om de concurrentiekracht te vergroten. De huidige omvang van uw bedrijf is dus steeds minder een graadmeter voor de komende jaren. Het automotive-concept van Unica Schutte ICT is eenvoudig uit te breiden of in te krimpen als de marktomstandigheden daarom vragen. U kunt snel ICT-capaciteit bijschakelen als u nieuwe activiteiten in uw bedrijf moet integreren, maar kunt desgewenst ook inkrimpen als uw actuele activiteiten minder capaciteit vragen. De ICT-kosten schalen mee met uw organisatie, zodat u geen investeringen of reserveringen hoeft te doen die uw rendement beïnvloeden.

Krachtige en veilige wifi-omgeving voor klanten en medewerkers

Uiteraard mag een krachtige WiFi-verbinding tegenwoordig niet ontbreken in uw showroom of in de wachtruimte van uw werkplaats. U wilt uw klanten immers de gelegenheid bieden om wat werk te verrichten als ze wachten op de afhandeling van een kleine reparatie. Natuurlijk moet deze WiFi-omgeving wel optimaal beveiligd zijn, zodat de gegevens die uw klanten via uw verbinding uitwisselen veilig worden verwerkt. Wanneer u aandacht besteedt aan de beveiliging van uw WiFi-netwerk, kunt u er tevens voor zorgen dat er voor uw eigen medewerkers ook een eigen veilige WiFi-verbinding beschikbaar is. Ook vanaf de parkeerplaats of de werkplaats kunnen uw monteurs of verkopers met een tablet of smartphone uw interne netwerk bereiken en informatie over de auto’s raadplegen of registreren. Het automotive concept van Unica Schutte ICT bevat mogelijkheden om een krachtig en veilig WiFi-netwerk op al uw locaties te implementeren.